Kitablar:

Muⱪəddəs Kitab _Yengi yeziⱪi

Muⱪəddəs Kitab _Latin yeziⱪi

Muⱪəddəs Kitab _Kona yeziⱪi

Muⱪəddəs Kitab _Siril yeziⱪi

Ep dëtali:

Yengi yeziⱪi

Latin yeziⱪi

Kona yeziⱪi

Siril yeziⱪi