«Muⱪəddəs Kitab»

Mundərijə

  

Kona Əhdə (Təwrat, Zəbur, Pəyƣəmbərlərning Yazmiliri)

  

1. «Yaritilix»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

2. «Qiⱪix»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

3. «Lawiylar» Məzkur ⱪisim tehi tərjimə ⱪilinmiƣan.

4. «Qɵldə» Məzkur ⱪisim tehi tərjimə ⱪilinmiƣan.

5. «Ⱪanunning» Məzkur ⱪisim tehi tərjimə ⱪilinmiƣan.

6. «Yoxuwa»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  

7. «Sərdarlar»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  

8. «Rut»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

9. «Samu’il 1-ⱪisim»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  

10. «Samu’il 2-ⱪisim»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  

11. «Padixalar 1-kitab» Məzkur ⱪisim tehi tərjimə ⱪilinmiƣan.

12. «Padixalar 2-kitab» Məzkur ⱪisim tehi tərjimə ⱪilinmiƣan.

13. «Tariⱪlar 1-kitab» Məzkur ⱪisim tehi tərjimə ⱪilinmiƣan.

14. «Tariⱪlar 2-kitab» Məzkur ⱪisim tehi tərjimə ⱪilinmiƣan.

15. «Əzra»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  

16. «Nəhəmiya»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  

17. «Əstir»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

18. «Ayup» Məzkur ⱪisim tehi tərjimə ⱪilinmiƣan.

19. «Zəbur»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  

20. «Pənd-nesiⱨətlər»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  

21. «Təlimlər» Məzkur ⱪisim tehi tərjimə ⱪilinmiƣan.

22. «Xe’ir-nəzmlər» Məzkur ⱪisim tehi tərjimə ⱪilinmiƣan.

23. «Yəxaya» Məzkur ⱪisim tehi tərjimə ⱪilinmiƣan.

24. «Yərəmiya» Məzkur ⱪisim tehi tərjimə ⱪilinmiƣan.

25. «Yərəmiyaning zhigha-zari» Məzkur ⱪisim tehi tərjimə ⱪilinmiƣan.

26. «Əzəki’əl» Məzkur ⱪisim tehi tərjimə ⱪilinmiƣan.

27. «Daniyal»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  

28. «Ⱨoxiya» Məzkur ⱪisim tehi tərjimə ⱪilinmiƣan.

29. «Yo’el» Məzkur ⱪisim tehi tərjimə ⱪilinmiƣan.

30. «Amos» Məzkur ⱪisim tehi tərjimə ⱪilinmiƣan.

31. «Obadiya»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  

32. «Yunus»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

33. «Mikaⱨ» Məzkur ⱪisim tehi tərjimə ⱪilinmiƣan.

34. «Nahum» Məzkur ⱪisim tehi tərjimə ⱪilinmiƣan.

35. «Habaⱪuⱪ»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  

36. «Zifaniya»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  

37. «Ⱨagay»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  

38. «Zikiriya» Məzkur ⱪisim tehi tərjimə ⱪilinmiƣan.

39. «Malaki»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  

  

Yengi Əhdə (Injil)

  

1. «Mətta bayan ⱪilƣan hux həwər»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

2. «Markus bayan ⱪilƣan hux həwər»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

3. «Luⱪa bayan ⱪilƣan hux həwər»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

4. «Yuⱨanna bayan ⱪilƣan hux həwər»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

5. «Ⱨəzriti Əysa əlqilirining pa’aliyətliri»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

6. «Rimliⱪlarƣa yezilƣan hət»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

7. «Korintliⱪlarƣa yezilƣan birinqi hət»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

8. «Korintliⱪlarƣa yezilƣan ikkinqi hət»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

9. «Galatiyaliⱪlarƣa yezilƣan hət»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

10. «Əfəsliklərgə yezilƣan hət»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

11. «Filipiliklərgə yezilƣan hət»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

12. «Kolosiliⱪlarƣa yezilƣan hət»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

13. «Salonikaliⱪlarƣa yezilƣan birinqi hət»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

14. «Salonikaliⱪlarƣa yezilƣan ikkinqi hət»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

15. «Timotiyƣa yezilƣan birinqi hət»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

16. «Timotiyƣa yezilƣan ikkinqi hət»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

17. «Titusⱪa yezilƣan hət»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

18. «Filimunƣa yezilƣan hət»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

19. «Ibraniylarƣa yezilƣan hət»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

20. «Yaⱪup yazƣan hət»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

21. «Petrus yazƣan birinqi hət»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

22. «Petrus yazƣan ikkinqi hət»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

23. «Yuⱨanna yazƣan birinqi hət»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

24. «Yuⱨanna yazƣan ikkinqi hət»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

25. «Yuⱨanna yazƣan üqinqi hət»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

26. «Yəⱨuda yazƣan hət»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]  

27. «Wəⱨiylər»  [Latin yeziⱪi]  [Kona yeziⱪi]  [Siril yeziⱪi]